Smaller KOPLAYER, More Smoothly Gameplay

Wednesday, 11 January 2017

Do you ever too trouble to choose a game to play? And are you even unhappy that KOPLAYER is too big in size? With these days’hardworking, we are so glad that KOPLAYER version 1.4.1055 comes into being.

 What's New

 

-  Optimized Homepage of KOPLAYER

-  Add "App Center"

-  Reduce the package size

-  Enhance gaming experience

-  Fix known bugs

 

Contact us

 

We'd love to hear your suggestions and comments! More improvements and new features are coming, stay tuned!

 

Official forum: http://forums.koplayer.com

 

Facebook:http://www.facebook.com/KOPlayerOfficial

 

Twitter: https://twitter.com/koplayercomKOPLAYER lebih kecil, bermain lebih lancar


Apakah Anda pernah kesulitan saat memilih game yang ingin dimainkan? Dan apakah Anda juga terganggu dengan ukuran KOPLAYER yang terlalu besar? Berkat kerja keras belakangan ini, kami sangat senang bahwa KOPLAYER versi 1.4.1055 telah terwujud. 


Apa Yang Baru


- Optimalisasi beranda pada KOPLAYER
- Penambahan “Pusat App”
- Pengecilan ukuran paket
- Mendukung pengalaman bermain
- Memperbaiki masalah yang terdeteksi


Hubungi kami


Kami akan sangat senang menerima saran dan komentar Anda! Pengembangan dan fitur baru akan datang, nantikan terus!


Forum resmi: http://forums.koplayer.com
Facebook: http://www.facebook.com/KOPlayerOfficial
Twitter: https://twitter.com/koplayercom


Đãbao giờ bạn cảm thấy quá phiền phức khi phải chọn game để chơi? Bạn không vuivì dung lượng KOPLAYER quá to? Với nhiều tháng ngày nỗ lực nghiên cứu, chúngtôi rất vui mừng khi phiên bản KOPLAYER 1.4.1055 chính thức được hoàn thiện.

 

Có gì mới?

 

-Tối ưu hóa trang chủ KOPLAYER

-Bổ sung “Trung tâm APP”

-Giảm kích thước tập tin

-Nâng tầm trải nghiệm trò chơi

-Sửa những lỗi tồn tại

 

Liên hệ với chúng tôi

 

Chúngtôi rất mong muốn được nghe những ý kiến đóng góp và phản hồi của bạn! Nhiều cảitiến và tính năng mới sắp được ra mắt, hãy đón chờ nhé!

 

Diễn đànchính thức: http://forums.koplayer.com

 

Facebook:http://www.facebook.com/KOPlayerOfficial

 

Twitter: https://twitter.com/koplayercom


คุณเคยมีปัญหากับการต้องเลือกเกมที่จะเล่นไหม? และคุณเคยต้องหงุดหงิดกับการที่

KOPLAYER นั้นมีขนาดที่ใหญ่มากเกินไปไหม? ผลจากการทำงานหนักของเรานั้นเราขอนำเสนอ

KOPLAYERรุ่น 1.4.1055 ใหม่ที่ได้ออกมาให้ลองได้แล้ว

 

 

มีอะไรใหม่

 

     ปรับแต่งหน้าจอแรกของ KOPLAYER

     เพื่มส่วน "ศูนย์ App"

     ลดขนาดแพคเกจ

    พัฒนาประสบการณ์การเล่นเกม

     แก้ไขข้อผิดพลาดที่พบ

 

 

ติดต่อเรา

 

เราอยากได้รับคำแนะนำและข้อคิดเห็นจากคุณ! จะมีการพัฒนาและคุณสมบัติใหม่ๆที่ดีขึ้น

ออกมาเรื่อยๆขอให้ติดตามเราไว้!

 

 

ห้องสนทนาอย่างเป็นทางการ:http://forums.koplayer.com

 

เฟซบุ๊ค:http://www.facebook.com/KOPlayerOfficial

 

ทวิตเตอร์: https://twitter.com/koplayercom